Author Topic: Lordgaxovy (NW)mapy Feat BRO ///Lordgax (NW) mapy Feat BRO  (Read 586 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Lord-gax

 • Sergeant
 • *
 • Posts: 68
 • "Je vous pisse au cul !!" E.Cantona
  • View Profile
 • Nick: Lord-gax
 • Side: Neutral
New Version:
Spoiler
latest version of this post on https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38732.0
[close]

Slovenská verzia
Spoiler
Dobrý deň všetkým priateľom! Predstavujem si Pán-gax, hráč Napoléonských vojen od svojho vzniku!
Som výrobca kariet a ponúka to všetko zdarma.
V skutočnosti mám vytvorených viac ako 100 kariet v každej kategórii.
Medzi rokmi 2012 a 2018 sa moje schopnosť vytvárať "dobré mapy" výrazne zmenila. (Napríklad môžete porovnať bitku o 1. mapu vytvorenú v marci 2018 a mapy Battle / Fun vytvorené v rokoch 2012 až 2013)
Môj priateľ BigRedOne (koho možno viete pre starších) mi dal svoje karty, s ktorými sa budem podeliť s uvedením #BRO
Je pravdepodobné, že jeden z nich nájdeš podľa svojich predstáv, slúži im a vychutná si ich, môžete ich použiť podľa vlastného uváženia a upraviť ich!
Na pridanie týchto niekoľkých riadkov používam preklady Google. Stručne povedané, veľa šťastia a dobrej hry! : D
Informácie: the map "X" take "X" kB and can be downloaded at the end of this link / at the end of this topic = Mapa "X" na konci tohto odkazu / na konci tejto témy
[close]

Česká verze
Spoiler
Dobrý den všem přátelům! Představuji si Pan-GAX, hráč napoleonských válek od svého vzniku!
Jsem výrobce karet a nabízí to vše zdarma.
Ve skutečnosti mám vytvořených více než 100 karet v každé kategorii.
Mezi lety 2012 a 2018 se moje schopnost vytvářet "dobré mapy" výrazně změnila. (Například můžete porovnat bitvu o 1. mapu vytvořenou v březnu 2018 a mapy Battle / Fun vytvořené v letech 2012 až 2013)
Můj přítel BigRedOne (koho možná víte pro starší) mi dal své karty, se kterými se budu podělit s uvedením #BRO
Je pravděpodobné, že jeden z nich najdeš podle svých představ, slouží jim a vychutná si je, můžete je použít podle vlastního uvážení a upravit je!
Na přidání těchto několika řádků používám překlady Google. Stručně řečeno, hodně štěstí a dobré hry! : D
Informace: the map "X" take "X" kB and can be downloaded at the end of this link / at the end of this topic = Mapa "X" na konci tohoto odkazu / na konci tohoto tématu
[close]

Shrnutí//Zhrnutie:
Spoiler
ALL MAPS ADDED : 80 (Last update: 24/04/2018)
Map trench Battle: 2
Map Jailbreak: 3
Map Training: 3 + 1 by BRO
Map Siège: 1
Map Pirate Battle: 3
Map RP: 4
Map CavGf: 2 + 12 by BRO
Map GF: 5 + 11 by BRO
Map maze: 2
Map Tournament: 5 by BRO
Map Battle/Fun: 13
Map Zombie: 8 + 1 by BRO
Map LineBattle: 2 by BRO
Map WTF: 1+ 1 by BRO
[close]


Maps trenche battle (2 maps)


MAP trench number 1 #GAX
Spoiler
Name: French farm storm
Scene Code:
scn_mp_french_farm_storm 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_plain

 This is a trench battle that can be used in "Event conquest", I hope you like it, I wish you good game! (If comment / question, do not hesitate: D)
And here is a small screen to show you the layout of the map in Conquest:
[close]
Note: The file is downloadable below this topic. The map in question makes 661Ko

MAP trench n°2: #GAX Good map for infantry
Spoiler
Name: Sjotofta
Scene Code:
scn_mp_sjotofta 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000003000050000046d1b0000189f00002a8380006d91
  0
  0
 outer_terrain_beach


[close]
Note: The file is downloadable below this topic. The map in question makes 661KoMaps train (4 Maps)

I propose in this part to discover my free train maps, you can use them as you see fit, good viewing

Map Train n°1: #GAX Probably my most used train map in the French community. Created in 2013, it seems that it had been shared (without my knowledge: P)
Spoiler
NAME: roxburg raining
Scene code:
scn_mp_roxburgh_raining 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_plain
[close]

Map Train n°2: #GAX little map for infantry only, she can be used on GF and ceremony
Spoiler
NAME: Ambush
Scene code:
scn_mp_ambush 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]

Map Train n°3: #GAX Created in 2013 for the "BI"
Spoiler
NAME: Borodino Morning
Scene Code:
scn_mp_borodino_morn 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000330004563000d23480000074800005c49000021c5
  0
  0
 outer_terrain_plain[close]
Note: The files are downloadable at the end of this topic. The map in question take 616KB for the map n°1,
133KB for map n°2, and 892KB for map n°3

Map Train n°4   #BRO Speciale Infantry shoot+Duel+Parkour
Spoiler
Name: custom map 1
Scene Code:
scn_mp_custom_map_1 mp_custom_map_1 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000007300000000009924e000041ef00005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_plain
[close]
Note: The map take 323.61 kB and can be download on https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0


Maps Jailbreak (3 Maps)

Map Jailbreak n°1:"Auschwitz"#GAX created in 2014
Spoiler
Name: german village
Scene Code:
scn_mp_german_village 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_snow


[close]
Note:: The map Jailbreak n°1 at the end of this topic, it takes 171KB

Map Jailbreak n°2: "Bienvenue a Alcatraz"#GAX
Spoiler
Name: Rivière russe (jour)
Scene Code:
scn_mp_russian_river_day 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_plain
[close]
Note:: The map Jailbreak n°2 take 243KB and can be download at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.msg1693085#msg1693085

Map Jailbreak n°3: #GAX Createde in 2015, for 20vs20
Spoiler
Name: russian river (cloudy)
Scene Code:
scn_mp_russian_river_cloudy mp_russian_river_cloudy 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_plain
[close]
Note:: the map Jailbreak n°3 take 229,12 kB and can be download at the end of this link:: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.msg1693085#msg1693085

Maps Pirate Battle (total: 3)

Map Pirate Battle n°1: #GAX created inn 2013, maybe the first map i created on NW
Spoiler
Name:port arabe
Scene Code:
scn_mp_arabian_harbour 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_beach


[close]
Note: The map take 489 KB and can be DL at the end of this topic

Map Pirate Battle n°2: #GAX created in 2014, it can be used in capture of flag  ;D
Spoiler
Name:wallon farm night
Scene Code:
scn_mp_walloon_farm 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_beach
[close]
Note: The map take 118 KB and can be DL at the end of this topic

Map Pirate Battle n°3: "L'impériale" #GAX crezted in été 2013
Spoiler
Name:Beach morning
Scene Code:
scn_mp_beach_morning mp_beach_morning 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000000300005000005f57b00004e92000050d600000ff9
  0
  0
 outer_terrain_beach


[close]
Note: The map take 507 Kb, and can be download on: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Maps Role Play [#RP] (4 Maps)

Map RP n°1: #GAX City RP for several rp
Spoiler
Name:Dust morning
Scene Code:
scn_mp_dust_morning 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000050000000000310c4000000000000000000000000
  0
  0
 outer_terrain_desert[close]
Note: the map can be DL at the end of this topic and take 171 Kb

Map RP n°2: Hold-up #GAX (map rp pour les batailles)
Spoiler
Name:Venice Morning
Scene Code:
scn_mp_venice_morning 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_beach
[close]
Note: the map can be DL at the end of this topic and takes 111 Kb


Map RP n°3: The Forest #GAX created in 2014 (event infantrie)
Spoiler
Name:european city snowy
Scene Code:
scn_mp_european_city_winter 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_snow

[close]
Note: the map can be DL at the end of this topic and takes 385 Kb

Map RP numéro 4: #GAX City on the water, good for infantry
Spoiler
Name:Avignon (jour)
Scene Code:
scn_mp_avignon 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain[close]
Note: the map Avignon can be DL at the end of this topic and takes 143KoMaps Maze (2 Maps) [#maze]

Map maze n°1: #GAX created in 2013, good for event fun with organisation
Spoiler
Name:the island
Scene code:
scn_mp_theisland 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000330004563000d23480000074800005c49000021c5
  0
  0
 outer_terrain_beach[close]
Note: The map "the island" takes 312Kb and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map maze n°2: map of killbox,
Spoiler
Name:arabian village (morning)[
b]Scene code: [/b]
scn_mp_arabian_village_morning 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000012002a0b20004992700006e54000007fe00001fd2
  0
  0
 outer_terrain_steppe


[close]
Note: The map takes 97 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0Maps Cavalry "GroupFighting" (14 Maps)


MAP CavGF n°1 #GAX
Spoiler
Name: strangefield
Scene Code:
scn_mp_strangefields 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 42.9 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map CavGF n°2 #GAX
Spoiler
Name: slovenia village raining(!!!!can be used for GF #infantry!!!!)
Scene Code:
scn_mp_slovenian_village_raining 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 50.88 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map CavGF n°3 #BRO
Spoiler
Name: custom map 9
Scene Code:
scn_mp_custom_map_9 mp_custom_map_9 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000003c00002050003f4fd000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_snow

[close]
Note: The map takes 32.89 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0


Map CavGF n°4 #BRO
Spoiler
Name: custom map 8
Scene Code:
scn_mp_custom_map_8 mp_custom_map_8 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000033000000000073dcf000041ef00005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 92.83 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°5 #BRO
Spoiler
Name: custom map 7
Scene Code:
scn_mp_custom_map_7 mp_custom_map_7 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130000000000725c40000a1950000e1bc00006f3d
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 144.57 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°6 #BRO
Spoiler
Name: custom map 6
Scene Code:
scn_mp_custom_map_6 mp_custom_map_6 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300082040007e9fa0000c7480000c3bb0000c5b9
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 248.75 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°7 #BRO
Spoiler
Name: custom map 5
Scene Code:
scn_mp_custom_map_5 mp_custom_map_5 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000751c2c989000344d1000041ef80005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 49.44 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°8 #BRO
Spoiler
Name: custom map 3
Scene Code:
scn_mp_custom_map_3 mp_custom_map_3 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000003b00000000005194a0000a0d500009a6000008697
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 37.68 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°9 #BRO
Spoiler
Name: custom map 2
Scene Code:
scn_mp_custom_map_2 mp_custom_map_2 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000033000000000040100000048190000c36b00003846
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 33.36 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°10 #BRO
Spoiler
Name: custom map 1
Scene Code:
scn_mp_custom_map_1 mp_custom_map_1 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001400000000007a9ef000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_snow


[close]
Note: The map takes 33.2 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°11 #BRO
Spoiler
Name: custom map 19
Scene Code:
scn_mp_custom_map_19 mp_custom_map_19 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000013000000000042108000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_snow

[close]
Note: The map takes 72.03 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°12 #BRO
Spoiler
Name: custom map 20
Scene Code:
scn_mp_custom_map_20 mp_custom_map_20 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130834707000725c9000029fb00003c51000025fa
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 152.09 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map CavGF n°13 #BRO
Spoiler
Name: custom map 6
Scene Code:
scn_mp_custom_map_6 mp_custom_map_6 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000033000000000073dcf000041ef00005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 66.84 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map CavGF n°14 #BRO
Spoiler
Name: custom map 7
Scene Code:
scn_mp_custom_map_7 mp_custom_map_7 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300000000008821b0000b3ae00000a3200009ff6
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 260.35 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0Maps GF (16 Maps)


Map GF n°1: #GAX good for 14 players maximum
Spoiler
Name: slovenia village
Scene Code:
scn_mp_slovenian_village 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 61.49 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map GF n°2 #GAX
Spoiler
Name: slovenia village raining (!!!!can be used for CavGF too!!!!)
Scene Code:
scn_mp_slovenian_village_raining 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 50.88 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map GF n°3: Fight on the water #GAX
Spoiler
Name: Avignon Morning
Scene Code:
scn_mp_avignon_morning 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_snow

[close]
Note: The map takes 114.08 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map GF n°4Map classic, for 40 players max and for training at GF #GAX
Spoiler
Name: Ambush
Scene Code:
scn_mp_ambush 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 41.18 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map GF n°5 #GAX Map killbox in GF, for 10vs10
Spoiler
Name spanish moutain pass evening (soir)
Scene Code:
scn_mp_spanish_mountain_pass_evening 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 60.01 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38703.0

Map GF n°6 Crossroads Clews Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 5
Scene Code:
scn_mp_custom_map_5 mp_custom_map_5 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130000000000324c9000041ef00005ae800003c55
  0
  0

[close]
Note: The map takes 48.86Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°7 The Lost Woods Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 11
Scene Code:
scn_mp_custom_map_11 mp_custom_map_11 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000230000000000260980000afe60000cf2e00002355
  0
  0
outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 30,6 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°8 DeadIsland Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 12
Scene Code:
scn_mp_custom_map_12 mp_custom_map_12 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000751c2c989000344d1000041ef80005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_beach


[close]
Note: The map takes 26.98 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°9 Winterfell Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 13
Scene Code:
scn_mp_custom_map_13 mp_custom_map_13 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000003c00002050003f4fd000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_snow

[close]
Note: The map takes 29.33 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°10 Iena Before the Deluge Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 14
Scene Code:
scn_mp_custom_map_14 mp_custom_map_14 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000032004c2050003f4fd000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_steppe

[close]
Note: The map takes 32kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°11  Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 15
Scene Code:
scn_mp_custom_map_15 mp_custom_map_15 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000003300000000003f4fd000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 36.18 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°12 The Hideout Clews Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 16
Scene Code:
scn_mp_custom_map_16 mp_custom_map_16 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001c000000000031cc7000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_snow


[close]
Note: The map takes 20.13 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°13  Map GF 2013 #BRO
Spoiler
Name: custom map 17
Scene Code:
scn_mp_custom_map_17 mp_custom_map_17 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000035000000000035cdc000041ef00005ae800003c55
  0
  0
outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 27.19 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°14  Map GF 2013 #BRO (I love this on <3 !!! :D )
Spoiler
Name: custom map 18
Scene Code:
scn_mp_custom_map_18 mp_custom_map_18 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000003300000000001a8ed000048190000c36b00003846
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 30.02 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°15 #BRO
Spoiler
Name: arabian harbour night
Scene Code:
scn_mp_arabian_harbour_night mp_arabian_harbour_night 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000013000000000042108000041ef00005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_snow


[close]
Note: The map takes 69.42 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Map GF n°16 #BRO
Spoiler
Name: spanish_mountain_pass
Scene Code:
scn_mp_spanish_mountain_pass mp_spanish_mountain_pass 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_steppe


[close]
Note: The map takes 62.31 kB and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.msg1694898#msg1694898

Maps  Siège (1 Maps)

Map Siège n°1: #GAX
Spoiler
Name: Charge to the rhine
Scene code:
scn_mp_charge_to_the_rhine_cloudy mp_charge_to_the_rhine_cloudy 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000330004563000d23480000074800005c49000021c5
  0
  0
 outer_terrain_beach[close]
Note: The map takes 255 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38722.0


Maps of tournaments (5 Maps)

Map Tournament n°1: #BRO  Map Cavalry 2vs2 by arena with 2 arena
Spoiler
Name: custom map 13
Scene code:
scn_mp_custom_map_13 mp_custom_map_13 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000033000000000073dcf000041ef00005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_steppe[close]
Note: The map takes 79.91 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map Tournament n°2: #BRO Maps Infantry 1vs1 by arena, with 8 arena
Spoiler
Name: custom map 14
Scene code:
scn_mp_custom_map_14 mp_custom_map_14 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001a0000000000771d7000079d80000ef4b00004032
  0
  0
 outer_terrain_steppe


[close]
Note: The map takes 80.22 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38725.0

Map Tournament n°3: #BRO 10vs10 |2 arena |Infantry
Spoiler
Name: Ambush
Scene code:
scn_mp_ambush mp_ambush 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130000000000725c40000a1950000e1bc00006f3d
  0
  0
 outer_terrain_desert


[close]
Note: The map takes 81,17 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map Tournament n°4: #BRO 10vs10 |1 seule arène |Infanterie
Spoiler
Name: Ambush fog
Scene code:
scn_mp_ambush_fog mp_ambush_fog 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130000000000725c40000a1950000e1bc00006f3d
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 142.89 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map Tournament n°5: #BRO 2vs2 |4 arena |Cavalry
Spoiler
Name: Avignon
Scene code:
scn_mp_avignon mp_avignon 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000007200000000008ee3000002a9400002f700000c46a
  0
  0
 outer_terrain_desert


[close]
Note: The map takes 24.069 Kb, and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0


Maps Battle/Fun (total: 13)

Map n°1: #GAX
Spoiler
Name: Beach
Scene code:
scn_mp_beach mp_beach 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000000300005000005f57b00004e92000050d600000ff9
  0
  0
 outer_terrain_beach


[close]
Note: The map takes 299.74 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map n°2: "Soldier giant" #GAX
Spoiler
Name: Dust
Scene code:
scn_mp_dust mp_dust 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000050000000000310c4000000000000000000000000
  0
  0
 outer_terrain_desert

[close]
Note: The map takes 6.44 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map n°3: "Evils doors" #GAX
Spoiler
Name: european city summer
Scene code:
scn_mp_european_city_summer mp_european_city_summer 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 152.69 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map n°4: "Batlle aquatic" #GAX
Spoiler
Name: Floodpain
Scene code:
scn_mp_floodplain mp_floodplain 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000030024ee3400d2348591ef0ff00001bb1647fd81f
  0
  0
 outer_terrain_beach[close]
Note: The map takes 361.07 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map n°5: "The Two Towers" #GAX
Spoiler
Name: La haye sainte night
Scene code:
scn_mp_la_haye_sainte_night mp_la_haye_sainte_night 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 134.46 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map n°6: "table of the giant" #GAX
Spoiler
Name: Venice
Scene code:
scn_mp_venice mp_venice 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_beach


[close]
Note: The map takes 85.15 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map n°7: created in december 2012 #GAX
Spoiler
Name: arabian_harbour_night
Scene code:
scn_mp_arabian_harbour_night mp_arabian_harbour_night 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_beach
[close]
Note: The map takes 217.99 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0

Map n°8: "Big House" unknow+#GAX
Spoiler
Name: bavarian_river_cloudy
Scene code:
scn_mp_bavarian_river_cloudy mp_bavarian_river_cloudy 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300005000008621800007b270000060500000d0b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 65.02 kB , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0

Map n°9: #GAX
Spoiler
Name: russian village conquest
Scene code:
scn_mp_russian_village_conq mp_russian_village_conq 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_snow

[close]
Note: The map takes 46.59 kB , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0

Map n°10: #GAX
Spoiler
Name: river crossing
Scene code:
scn_mp_river_crossing mp_river_crossing 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 379.78 kB , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0

Map n°11: #GAX
Spoiler
Name: spanish moutain pass
Scene code:
scn_mp_spanish_mountain_pass mp_spanish_mountain_pass 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 68.15 kB , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0

Map n°12: #GAX
Spoiler
Name: spanish village
Scene code:
scn_mp_spanish_village mp_spanish_village 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000012002a0b20004992700006e54000007fe00001fd2
  0
  0
 outer_terrain_steppe

[close]
Note: The map takes 253.41 kB , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0

Map n°13: #GAX
Spoiler
Name: walloon farm
Scene code:
scn_mp_walloon_farm mp_walloon_farm 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 33.45 kB , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0Maps Zombies (total: 9)

Map Zombie n°1: #GAX Idéal à partir de 10 joueur
Spoiler
NName: Ambush
Scene code:
scn_mp_ambush mp_ambush 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 79.27 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°2: #GAX good for 4 players
Spoiler
Name: Champs Elysée raining
Scene code:
scn_mp_champs_elysees_rain mp_champs_elysees_rain 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 87.66 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°3:"ghost city" #GAX Good with de 25 player
Spoiler
Name: Dust morning
Scene code:
scn_mp_dust_morning mp_dust_morning 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000050000000000310c4000000000000000000000000
  0
  0
 outer_terrain_desert


[close]
Note: The map takes 206.64 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°4:"Earth desolated" #GAX for 12 player
Spoiler
Name: french farm raining
Scene code:
scn_mp_french_farm_storm mp_french_farm_storm 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000130010e0e0005fd84000011c60000285b00005cbe
  0
  0
 outer_terrain_plain

[close]
Note: The map takes 498.29 Ko , https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°5:"Revolution" #GAX for 5 player
Spoiler
Name: Hougoumont Nuit
Scene code:
scn_mp_hougoumont_night mp_hougoumont_night 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note:The map takes 283,24 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°6: #GAX Good for 10 players
Spoiler
Name: solvenia village raining
Scene code:
scn_mp_slovenian_village_raining mp_slovenian_village_raining 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 111.41 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°7:"Prisonners" #GAX for 3 player
Spoiler
Name: spanish moutain pass evening
Scene code:
scn_mp_spanish_mountain_pass_evening mp_spanish_mountain_pass_evening 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300389800003a4ea000058340000637a0000399b
  0
  0
 outer_terrain_steppe

[close]
Note: The map takes 60.61 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°8:"The Box#GAX good for 8 players
Spoiler
Name: spanish village evening
Scene code:
scn_mp_spanish_village_evening mp_spanish_village_evening 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000012002a0b20004992700006e54000007fe00001fd2
  0
  0
 outer_terrain_steppe

[close]
Note: The map takes 255.35 Ko and can be DL at the end of this link: sur https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0

Map Zombie n°9:  #BRO good for 25 players
Spoiler
Name:custom map 1
Scene code:
scn_mp_custom_map_1 mp_custom_map_1 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001b00a80000005454c000041a40000d81f00003c55
  0
  0
 outer_terrain_plain[close]
Note: The map takes 224.93 Ko and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38728.0Maps LineBattle (total: 2)

Map LB n°1: #BRO 50 vs 50 (no art)
Spoiler
Name: custom map 2
Scene code:
scn_mp_custom_map_2 mp_custom_map_2 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x0000000322420521000816050000416900002fcd00000b72
  0
  0
 outer_terrain_steppe

[close]
Note: The map takes 29.04 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map LB n°2: #BRO 100vs100 (with art)
Spoiler
Name: custom map 3
Scene code:
scn_mp_custom_map_3 mp_custom_map_3 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001514707c2800fffff00000df90000b7fd0000024c
  0
  0
 outer_terrain_beach

[close]
Note: The map takes 435.35 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0


Maps WTF !! (total: 2)

Map WTF n°1: #BRO
Spoiler
Name: custom map 1
Scene code:
scn_mp_custom_map_1 mp_custom_map_1 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x00000001300000000001c872000041ef00005ae800003c55
  0
  0
 outer_terrain_beach


[close]
Note: The map takes 63.18 Kb and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38726.0

Map WTF n°2: #GAX
Spoiler
Name: la haye sainte
Scene code:
scn_mp_la_haye_sainte mp_la_haye_sainte 256 none none 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 -100.000000 0x000000023002a1ba0004210900003ca000006a8900007a7b
  0
  0
 outer_terrain_plain


[close]
Note: The map takes 173.95 Kb , and can be DL at the end of this link: https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=38730.0
« Last Edit: May 04, 2019, 05:13:02 pm by Lord-gax »
Nous mourrons chaque jour, la personne que nous étions hier n'est plus celle de demain. Nous évoluons et apprenons a construire notre futur en profitant d'aujourd'hui. Chaque nuit nous mourrons et renaissons le lendemain. De ce fait, la mort n'est plus vraiment effrayante, elle est telle une ancienne amie nous accompagnant depuis notre naissance

Offline Fwuffy

 • Amazing human being who deserves this title fully
 • Donator
 • ***
 • Posts: 8135
 • Avid slave of lonedoge.
  • View Profile
 • Nick: 17th | James Love
 • Side: Confederacy
Re: Lordgaxovy (NW)mapy Feat BRO ///Lordgax (NW) mapy Feat BRO
« Reply #1 on: April 25, 2018, 02:49:51 am »
ježiš to je tak trapné :D

Offline Lord-gax

 • Sergeant
 • *
 • Posts: 68
 • "Je vous pisse au cul !!" E.Cantona
  • View Profile
 • Nick: Lord-gax
 • Side: Neutral
Re: Lordgaxovy (NW)mapy Feat BRO ///Lordgax (NW) mapy Feat BRO
« Reply #2 on: April 25, 2018, 03:16:17 am »
ježiš to je tak trapné :D

môj Slovák je príliš zlý? 8)
Nous mourrons chaque jour, la personne que nous étions hier n'est plus celle de demain. Nous évoluons et apprenons a construire notre futur en profitant d'aujourd'hui. Chaque nuit nous mourrons et renaissons le lendemain. De ce fait, la mort n'est plus vraiment effrayante, elle est telle une ancienne amie nous accompagnant depuis notre naissance

Offline Fwuffy

 • Amazing human being who deserves this title fully
 • Donator
 • ***
 • Posts: 8135
 • Avid slave of lonedoge.
  • View Profile
 • Nick: 17th | James Love
 • Side: Confederacy
Re: Lordgaxovy (NW)mapy Feat BRO ///Lordgax (NW) mapy Feat BRO
« Reply #3 on: April 25, 2018, 03:25:55 am »
ježiš to je tak trapné :D

môj Slovák je príliš zlý? 8)
arrête avec ça stp

Offline Lord-gax

 • Sergeant
 • *
 • Posts: 68
 • "Je vous pisse au cul !!" E.Cantona
  • View Profile
 • Nick: Lord-gax
 • Side: Neutral
Re: Lordgaxovy (NW)mapy Feat BRO ///Lordgax (NW) mapy Feat BRO
« Reply #4 on: April 25, 2018, 03:29:56 am »
I'm not sure I'm following you. You reproach me for sharing these maps?!   ::)
Nous mourrons chaque jour, la personne que nous étions hier n'est plus celle de demain. Nous évoluons et apprenons a construire notre futur en profitant d'aujourd'hui. Chaque nuit nous mourrons et renaissons le lendemain. De ce fait, la mort n'est plus vraiment effrayante, elle est telle une ancienne amie nous accompagnant depuis notre naissance

Offline Fwuffy

 • Amazing human being who deserves this title fully
 • Donator
 • ***
 • Posts: 8135
 • Avid slave of lonedoge.
  • View Profile
 • Nick: 17th | James Love
 • Side: Confederacy
Re: Lordgaxovy (NW)mapy Feat BRO ///Lordgax (NW) mapy Feat BRO
« Reply #5 on: April 25, 2018, 03:36:15 am »
I'm not sure I'm following you. You reproach me for sharing these maps?!   ::)
noh, the horrible translation efforts >:(

Offline Lord-gax

 • Sergeant
 • *
 • Posts: 68
 • "Je vous pisse au cul !!" E.Cantona
  • View Profile
 • Nick: Lord-gax
 • Side: Neutral
Re: Lordgaxovy (NW)mapy Feat BRO ///Lordgax (NW) mapy Feat BRO
« Reply #6 on: April 25, 2018, 03:40:23 am »
I'm not sure I'm following you. You reproach me for sharing these maps?!   ::)
noh, the horrible translation efforts >:(
Of course, but if you've any good translation, please send me it :D
Howewer, despite the awfull translation, if you can understand me, it'll be good enough :P
Nous mourrons chaque jour, la personne que nous étions hier n'est plus celle de demain. Nous évoluons et apprenons a construire notre futur en profitant d'aujourd'hui. Chaque nuit nous mourrons et renaissons le lendemain. De ce fait, la mort n'est plus vraiment effrayante, elle est telle une ancienne amie nous accompagnant depuis notre naissance