Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - [25pp] OrjonYT

Pages: 1
1
Events: EU / Re: 33rd Saturday Event [EU]
« on: August 01, 2019, 04:23:11 pm »
Sign-up:
Regiment Name: 25pp
Estimated Attendance: 8-12
Once or Weekly?: Weekly
Contact Steam ID: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/
Read the Rules and Accept them?: Yes

2
Events: EU / Re: 15th/17th Wednesday Line only
« on: July 03, 2019, 02:51:25 pm »
Regiment Name: 25pp
Expected Attendance: 10-12
Leader's Steam name: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/
Do you agree to the rules?: Yes
Will you be attending weekly?: Weekly, but not in this week

3
Events: EU / Re: PRO - Saturday Linebattle [EU]
« on: June 29, 2019, 03:23:54 pm »
Name of the regiment: 25pp
Steam-Contact: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/
Preferred Unit: Line
Sign-up period: (Once/Weekly) Weekly

4
Regiment Name: 25pp (Pułk 25 Piechoty)
Steam Contact:

Colonel - https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/ 

Lieutenant colonel - https://steamcommunity.com/profiles/76561198254592323/

Do you accept the rules: Yes

5
Events: EU / Re: 19th Saturday Linebattle [EU]
« on: May 10, 2019, 11:08:27 pm »
Regiment Name: Pułk 25 Piechoty (25pp)
Unit: Line
Expected Attendance:8-12
Regimental Rep' and Steam: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488
Backup Rep' and Steam: https://steamcommunity.com/profiles/76561198254592323/
Once or Weekly: Weekly
I have read and accepted the rules: Yes

6
Events: EU / Re: Nr101 Saturday Event *cancelled*
« on: May 10, 2019, 10:55:05 pm »
Regiment name: Pułk 25 Piechoty (25pp
Regiments Leader's Steam:
Colonel: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/  Lieutenant colonel: https://steamcommunity.com/profiles/76561198254592323/

Number of member: 8-12
Preferred Nation:
France
Preferred Class:Line
Once or Regular?: Regular
Do you agree our rules?:Yes

7
Events: EU / Re: 33rd Wednesday Conquest [EU]
« on: March 27, 2019, 08:16:22 pm »
Regiment Name: 25pp
Expected Attendance: 8-12
Will you be attending once, or weekly: Weekly
Leader's steam profile link: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/
Do you confirm you have read and agree to the rules?: Yes

8
Events: EU / Re: 1stDiv Sunday Linebattle!! [Serching for Everything]
« on: March 23, 2019, 12:29:36 pm »
Name of the Clan: Pułk 25 Piechoty [25pp]
Estimated Attendance: 6-10
Have you read all of the Rules?: Yes
Regiment Leader's Steam [Link]: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/
Regular Attendance or Not: Once
Class: Line Inf.
Nation Preference: France
Do you agree to follow all the rules stated above?: Yes

9
Events: EU / Re: [DL]Monday Linebattle [EU] *Line still open*
« on: March 13, 2019, 10:24:13 pm »
Regiment Name + [TAG]: 25pp (Pułk 25 Piechoty)
Number of Players: 8-12
Unit: Line
Leader's Steam: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/

10
M&B: Warband - Napoleonic Wars / Pułk 25 Piechoty
« on: March 13, 2019, 07:16:32 pm »
Pułk 25 Piechoty
Pułk powstał 17 lutego 2019 roku. Został on założony przez Orjona i Husarza, ten pułk ma na celu zrzeszenie dużej ilości osób, i organizowanie jak, i uczestniczenie w różnorakich eventach. Pułk stawia na rozwój, miłą atmosferę na bitwach i treningach. Staramy się również utrzymywać dobry kontakt z innymi pułkami :)


Skład

Oficerka:
-Pułkownik- Orjon
-Podpułkownik- Husarz

Podoficerka:
- ------ -

Szeregowi:
StFiz. Barthelemy
StFiz. Vanisher
StFiz. Rasedon
Fiz. Nikol
Fiz. Pope_Guard
Rek. MacioPlayGames
Rek. WtfZiom
Rek. Ksaros
Rek. Mac
Rek. DJgamingXD
Rek. Radek
Rek. Likowsky
Rek. Iksowsky
Rek. Ursus
Liczebność Oficerki - 2
Liczebność Podoficerki - 0
Liczebność Szeregowych - 14
Ogólna Liczebność - 16Rekrutacja

Spoiler
Otwarta
[close]


Kontakt

Pułkownik - https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/ Orjon

Podpułkownik - https://steamcommunity.com/profiles/76561198254592323/ Husarz

11
Regiment Name: 25pp
Preferred faction: France
Class (Line, Guard, Skirmishers, Cavalry, Artillery): Line
Expected attendance: 8-12
Do you want to attend once, or weekly ?: Weekly
Regiment leader's Steam name: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/
Do you have read and agree to the rules ?: Yes

12
Events: EU / Re: 33rd Sunday Linebattle [EU]
« on: February 19, 2019, 03:19:56 pm »
Regiment Name: 25pp
Preferred nation: France
Preferred class: Line
Expected attendance: 8-12
Will you be attending once, or weekly: weekly
Regiment leader's Steam: https://steamcommunity.com/profiles/76561198388351488/
Do you confirm you have read and agree to the rules?: Yes

Pages: 1