Flying Squirrel Entertainment

Language boards => Česká a Slovenská komunita => Off-Topic => Topic started by: [66pp]Kvothe on November 10, 2015, 10:02:41 pm

Title: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 10, 2015, 10:02:41 pm
(https://www.fsegames.eu/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi65.tinypic.com%2Faem6x3.png&hash=286423712cfc8ee7977101ef1bdeecb1)

Salakienove dobrodúžstva, ktoré sa vôbec netýkajú Salakiena.

(https://www.fsegames.eu/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2F29z5w95.png&hash=d168d116c31c540793a3851c5084fa3a)
Spoiler
V jeden slnečný deň, sa objavil sám velký Salakien, na záchode pod dohladom svojich verných potkanov, ktorí sa medzitým pokúšali o podporenie Slnka v jeho pokusoch o vytvorenie diktatúry v československom FSE boarde. Jeho pokusy ale boli zmarené Sokullom a preto zakričal: Za všetko môže Sokull! A potom sa len zdrtene pozdrel do Slnka, zvalil do Dunaja a dlho nebol Wencosca zvaný debil s tým nepochodil. *wat?* Tak sa Wencosca rozreval a odišiel, preto Salakien utešujúci Wencove zarmútenie sa rozhodol, že potrestá Tristana najhorším trestom - holením palca. No Tristan sa rozhodol, otočil a vystrčil svojho cabana, ktorý bol pokrývený časom a tak navrhol, aby ste si....
[close]


Každý môže napísať 3 slová, nikto nemôže double postovať.

Môžte okomentovať post niekoho iného alebo okomentovať svoj vlastný post, toto okomentovanie musí byť označené hviezdičkou "*"

Začnem :D :D


"V jeden slnečný..."
-Za tento post môže Sokull.
-Sprostredkované pod heslom: Za všetko môže Sokull
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 10, 2015, 10:03:31 pm
den, se objevil
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Peterman on November 10, 2015, 10:06:45 pm
sám velký Salakien
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 10, 2015, 10:08:00 pm
na záchode pod...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 10, 2015, 10:17:59 pm
dohledem svých věrných...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 10, 2015, 10:27:13 pm
potkanů, kteří se..
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Fwuffy on November 10, 2015, 10:29:02 pm
mezitím pokoušeli o
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 10:34:01 pm
podpoření Slunce v
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 10, 2015, 10:46:40 pm
jeho pokusoch o...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 10, 2015, 10:49:19 pm
vytvoření diktatury v
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Fwuffy on November 10, 2015, 10:51:42 pm
československém FSE boardu :o
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 10:54:22 pm
Jeho pokusy ale
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Peterman on November 10, 2015, 10:55:53 pm
byly zmařeny Sokullem
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 10, 2015, 10:57:32 pm
a preto zakričal:
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 10:58:26 pm
ZA VŠECHNO MŮŽE...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Fwuffy on November 10, 2015, 10:59:15 pm
Sokull. A pak
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 11:02:53 pm
se jen zdrceně
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 10, 2015, 11:06:17 pm
pozrel do Slnka,
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 10, 2015, 11:06:55 pm
svalil do Dunaje
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 11:09:58 pm
a dlouho nebyl
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Mahony on November 10, 2015, 11:11:58 pm
wencosa zvaný debil
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 11:31:52 pm
s tím nepochodil.
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 10, 2015, 11:32:35 pm
Tak se wencosa
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Mahony on November 10, 2015, 11:33:21 pm
rozbrečel a odešel
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Peterman on November 10, 2015, 11:34:10 pm
a proto Salakien
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 11:35:41 pm
utěšující Wencovo zarmoucení
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Peterman on November 10, 2015, 11:38:25 pm
se rozhodl že
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 10, 2015, 11:39:34 pm
potrestá Tristana nejhorším
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 11, 2015, 12:14:14 am
trestem - holení palce
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 11, 2015, 06:02:44 am
No Tristan sa
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Mahony on November 11, 2015, 10:58:43 am
otočil a vystrčil
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 11, 2015, 12:53:38 pm
svého cabana, který
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 11, 2015, 02:24:07 pm
byl pokřiven časem
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 11, 2015, 02:26:40 pm
a tak navrhol
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa do netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 11, 2015, 04:50:42 pm
aby jste si
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 11, 2015, 09:15:48 pm
sadli a trochu
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 11, 2015, 09:27:11 pm
rozobrali fakty o...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 11, 2015, 09:43:07 pm
Uhorsku,Rakúsku a
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 11, 2015, 09:46:38 pm
Kore si myslí
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 11, 2015, 10:33:58 pm
že Slovensko není
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Peterman on November 11, 2015, 11:31:07 pm
skutečný stát ale
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 12, 2015, 12:51:39 am
pouze stín mocného
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 12, 2015, 03:49:33 am
nad slunce jasného
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 12, 2015, 01:01:23 pm
Uherského království, a
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 12, 2015, 01:55:35 pm
aď de dopiče
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 12, 2015, 02:21:08 pm
ten, který by
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 12, 2015, 02:33:22 pm
Vyvracel legendu oTitle: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 12, 2015, 02:34:33 pm
,wtf ten mudrc
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 12, 2015, 04:39:36 pm
Kore má asi
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 12, 2015, 05:02:35 pm
doma schovanou slivovici
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 12, 2015, 05:21:13 pm
a v makovici
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 12, 2015, 05:23:01 pm
bolest po opici.
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 12, 2015, 05:27:40 pm
rename to Kore's story

*skip*
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 12, 2015, 05:29:24 pm
Kterou způsobila Sokullova
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 12, 2015, 05:30:21 pm
opica hrajúca bendžo
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 12, 2015, 07:57:59 pm
celým menom Kevinak
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 12, 2015, 08:11:49 pm
*Pojdeme ďalej, lebo to vybočuje od témy*


*O TRI DNI BOJUJE SALAKIEN NA BOJISKU PROTI 5PP*

Salakien práve prestrelil...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 12, 2015, 08:27:49 pm
*Pojdeme ďalej, lebo to vybočuje od témy*


*O TRI DNI BOJUJE SALAKIEN NA BOJISKU PROTI 5PP*

Salakien práve prestrelil...
veď sú to Salakienove dobrodružstvá, ktoré sa vôbec netýkajú Salakiena  :P

*skip*
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 12, 2015, 08:42:40 pm

veď sú to Salakienove dobrodružstvá, ktoré sa vôbec netýkajú Salakiena  :P

*skip*

*Áno, ale stále sú to Salakienove dobrodrúžstva :P A na bojisku to bude lepšie :P*
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 12, 2015, 08:55:05 pm
Yuriho do hlavy
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 12, 2015, 08:59:30 pm
prestrelil do hlavy ?  ;D

*skip*
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 12, 2015, 09:02:55 pm
prestrelil do hlavy ?  ;D

*skip*

Ked prestrelíš to čo si chcel , akože sa netrafíš a zajebal som Yurimu hlavu
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 12, 2015, 10:38:13 pm
Protože moc pil
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 13, 2015, 06:34:01 am
. Kým Salakien pribehol...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 13, 2015, 06:42:20 pm
,bolo už neskoro
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 13, 2015, 07:51:26 pm
Yuriho mrtvola byla
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 14, 2015, 08:34:27 am
mrtvá ako mrtvola
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 14, 2015, 04:53:59 pm
Sprava prichádzala 5pp...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 14, 2015, 05:36:53 pm
Sprava prichádzala 5pp...
Z prava ...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Warder on November 14, 2015, 09:21:31 pm
Sprava prichádzala 5pp...
(https://www.fsegames.eu/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.gamebanana.com%2Fimg%2Fico%2Fsprays%2Feye_of_sauron2.jpg&hash=6e369c496b6f628a949f2c54cba28146)
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 15, 2015, 12:12:44 am
Salakien se lekl
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Peterman on November 15, 2015, 12:54:28 pm
a proto zakopl
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Wencosa on November 16, 2015, 12:05:27 am
,přičemž se velmi
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 16, 2015, 12:27:53 am
vyvedl z rovnováhy
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 16, 2015, 01:39:15 pm
Sprava prichádzala 5pp...
Z prava ...

*Ale no... nevedel som ci sa.to pise "z prava alebo zprava" pozrel som net a tam bolo "sprava" nejaka chyba asi. Nemysli si, ze neviem gramatiku, nie som ako polka regimentu :D Som ako ta druha polka.. kapis ? :D*
Prepac za diakritiku, pisem z mobilu :p
PS: uz ma neopravuj.
PS2: prosim
PS3:Dakujem.
PS4: Maj sa, dnes vecer na trenaale.

Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 16, 2015, 01:46:43 pm
Spadol na zem
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 16, 2015, 01:50:28 pm
a zjedol rezeň
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 16, 2015, 03:42:21 pm
i blátem ohozen
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 16, 2015, 04:08:52 pm
, vybral z pochvy
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Petl25 on November 16, 2015, 09:34:00 pm
Trumpetu, a pak
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 17, 2015, 10:58:39 am
zahral ako pán
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 17, 2015, 11:02:29 am
keď Sagan fagan
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on November 20, 2015, 03:15:12 pm
dohrál, ukázalo se
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 20, 2015, 03:38:14 pm
, že 5pp plače ..
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Petl25 on November 20, 2015, 03:51:54 pm
a všichni vykřikly...
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on November 20, 2015, 11:14:49 pm
MY POJDEME DO
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: AggofanCZ on November 23, 2015, 04:45:43 pm
MAĎARSKA! SBOHEM POTKANI!
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on November 23, 2015, 08:34:48 pm
Když tu náhle
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on November 23, 2015, 08:35:17 pm
prišli z Ruska
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: [66pp]Kvothe on November 24, 2015, 06:32:01 am
Jednotky Starej Gardy
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on December 06, 2015, 01:43:30 pm
,ktoré vyzerali mlado
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Kore on December 06, 2015, 01:55:52 pm
, kdežto pravdou bylo
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Johny on December 07, 2015, 12:44:50 am
, že jim mléko
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Dazzer on December 16, 2015, 07:08:13 pm
na prstoch uschlo
Title: Re: Salakienove Dobrodrúžstva. (Vôbec sa to netýka Salakiena) [3-Word Story]
Post by: Salakien on December 10, 2017, 04:56:27 am
čosi biele lepkavé