Language boards > Off Topic

Learning Swedish. (Lära sig Svenska).

(1/10) > >>

AeroNinja:
I have been to Sweden once with school and it was fun. The language and place intrigued me so yes, I started learning.

Jag har varit i Sverige med skolan. Språk och land förbryllad mig. Så ja, jag började lära.

Is this correct? :)

bobertini:
Du använder bara google translate.

Andrew:
Slösa inte bort din tid med detta värdelösa språket ;)

AeroNinja:
If you asked me that I used Google translate. Nope. I can typ these symbols with my keyboard by simply changing my keyboard inputs to Swedish.

And Why is it useless? :o

bobertini:
Danska är mycket bättre det kan jag lova dig.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version