Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Överste Karolinen

Pages: 1
1
Community / Rocket Artillery on events?
« on: July 25, 2015, 11:55:05 pm »
Hello folks, I have been wondering about something. How would it be if there existed several rocket artillery regiments and events would have rockets instead of cannons or howitzers? Or that one team could have rockets and one team could have cannons/howitzers, I do not know what your opinion is but I think that it would look pretty awesome...if the rocketers would aim so there be no chance for teamkilling, that is. So, what do you guys think about it? Should events with rocket artillery exisist?

2
M&B: Warband - Napoleonic Wars / Livgardesbrigaden
« on: May 04, 2015, 07:58:27 pm »Våran brigad består av endast svenskspråkiga regementen med medlemmar från hela det svenska riket.
Brigaden grundades den 10:e januari, 2014 och består idag av 69 pålitliga svenska medlemmar.Svea Livgarde

Tråd - https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=20934.0

Svea Livgardet har sin anor från den livakt som dalkarlarna tilldelade Gustav Vasa, i Januari1521. 23 april 1521 utsågs på nytt en livakt åt Gustav Erikson, om endast fyra man.
Från och med 1523 utökades kåren och kallades Kungliga Drabantkåren. De deltog i Gustav II Adolfs fältåg i Tyskland. Efter slaget vid Lutzen, då Kung Gustav II Adolf stupade, så följde de 60 överlevande av gardet kungens lik till Sverige, och därefter utökades gardet till 148 man. 1644 blev det till ett stort hovregemente efter att ha förenats med ett annat regemente, vilket Magnus Gabriel De La Gardie blev chef över.

Större delen av regementet upplöstes 1660 förutom den delen i Sverige som utvecklades till Gardes 1 Hovregemente, det utökades dock till 24 kompanier och deltog i Karl XII´s ( även känd som Caurolus Rex ) krig, där det gick förlorat efter Slaget vid Poltava, men det nyuppsattes senare.

Regementet ändrade namn några gånger under åren innan regementet fick namnet Svea Livgarde, 1793. 1808 så gjorde en bataljon av mannar som bestod av soldater från Svea Livgarde, Finska och Svenska Gardesregementet ett misslyckat landstigningsförsök vid Lemo, nära Åbo när Finska Kriget rådde. På grund av detta degraderades Svea Livgarde till ett " vanligt regemente", och döptes om till Fleetwoodska Regementet. 1809 återfick regementet namnet Svea Livgarde.

År 2000 så beslutades det att Svea Livgarde tillsammans med Livgardets Dragoner skulle bilda det nya förbandet Livgardet (LG).Konungliga Lifgardet till Häst

Tråd - https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=1157.msg25537#msg25537

Cirka nittio man från regementet var närvarande i kampanjen i och omkring Vorpommern mot Frankrike, mellan åren 1805 och 1807. Kampanjen var ett misslyckande, och trupperna var tvungna till att dra sig tillbaka för det överväldigande antalet fransmän. Dåtidens kommendör, Löwenhjelm, och fyra värvade fick dock medaljer för tapperhet och mod efter att de stoppat marschen över floden Elbe. Under kampanjen, år 1806, ändrade man om namnet återigen, och denna gång till "Konungens lifgarde till häst".

Regementet kom att se stridigheter i det Finska kriget, 1808-09. En skvadron tog bland annat del i landningsoperationen vid Åbo, vilket slutade med hård strid i fjorton timmar, samt reträtt. Den totala svenska styrkan bestod utav 3.000 man, mestadels milis. Kommendören von Vegesack skriver om Livgardet att "de stred som gardister skall strida; de har med det största manliga mod uthärdat återkommande attacker från fienden och ej tagit steget bakåt". Många utav trupperna nämndes för deras goda handlingar under denna strid, likt soldat nr. 4 Lind, som hade skjutit nio ryssar, samt friat han själv och fem milismän från fångenskap. De dåligt tränade och rustade milissoldaterna sågs som värdelösa i strid, och var huvudanledningen till varför de svenska trupperna drog sig ur och tillbaka mot skeppen. Märkt vid denna händelse, så var de flesta striderna i Finland simpla skärmytslingar och involverade inte stora mängder soldater likt ute på kontinenten. Många kavallerister kämpade också då till fots i det varierande landskapet i Sverige-Finland, eftersom det inte sågs som idealet för kavalleristrid. Under landningsoperationer var det mycket svårare och opraktiskt att transportera och landsätta hästar.

Senare under sommaren, 1808, försökte man sig på en ny landningsoperation för att skära av ryska medeltransporter från deras bas i södra Finland. Tre reducerade infanteriregementen, ett batteri kanoner och två skvadroner från Livgardet till Häst deltog. Landningsstyrkan var i direkt strid mot ryssarna, men kunde ge stöd till en annan svensk brigad vid Lappfjärd, ledd av general von Döbeln. Efter en lyckad skärmytsling kunde Livgardet till häst jaga flyende ryssar. Von Vegesack gick med i huvudarmén i Finland och tog del i Slaget vid Oravais, beläget nära Vasa i västra Finland, den fjortonde september 1808. Den svenska styrkan bestod utav 5-6.000 män, vilka mötte den ryska hären på 6-7.000 man - vilket gör detta till det enda stora slaget i det Finska kriget, åren 1808 och 1809. Slaget blev en seger för Ryssland.

Under vintern befann sig fyra skvadroner ur Livgardet på Åland, mellan de svenska och finska fastlandet. De stred i enkla skärmytslingar mot ryska kosacker på de frusna havets is. Under en utav dessa skärmytslingar talas det om en man vid namnet Kämpe som bröt en kosacks lans, samt skar halsen av denne kosack. De svenska försvararna vid Åland var eventuellt tvungna till att dra sig tillbaka till fastlandet i Sverige över isen.

I augusti, 1809, gjorde Sverige ett sista försök i att få bort ryska trupper från svensk mark i Norrland, via en landningsoperation i Umeå. De svenska styrkor bestod då utav omkring 7.000 män, mer än de försvarande ryssarna. Två skvadroner från Livgardet var närvarande, men stred dock till fots. Den svenska ledningen var seg och tveksam då den ryska ledaren Kamenski var bestämd. Sverige led under striden av att inte ha beridet kavalleri för spaningsuppgifter, och därmed överskattade åter igen fiendens styrka. Armén drog sig tillbaka till skeppen och stridigheterna dog. Fem kavallerister från Livgardet fick tapperhetsmedaljer, men...

Kriget var förlorat.
   


Svea Artilleriregemente

Tråd -

Regementet har sitt ursprung i Artilleriregementet som sattes upp år 1636. Det regementet delades upp i fyra nya regementen år 1794 där Svea artilleriregemente var ett av dessa. Regementet gavs beteckningen A 1 (Artilleriregemente 1) år 1830. Regementet bestod av 13 kompanier och 1889 blev tre av dessa kompanier självständiga i Vaxholm och bildade Vaxholms artillerikår. Delar var tidvis även detacherade till Härnösand, Karlstad, Gävle och Gotland. Regementet övade på Ladugårdsgärde och från 1882 på Marma. Regementet flyttade 1877 in i kaserner i Stockholm (Valhallavägen 117) ritade av Ernst Jacobsson som då var arkitekt vid Överintendentsämbetet.

År 1893 blev ytterligare fyra kompanier självständiga och två batterier överfördes till de nyuppsatta Norrlands artilleriregemente i Östersund och två till Andra Svea artilleriregemente. På grund av detta bytte man namn till Första Svea artilleriregemente. Namnet byttes tillbaka igen år 1904.

Svea artilleriregemente var förlagt till Valhallavägen 117 i Stockholm, tidvis med detachement på andra orter. År 1946 påbörjade regementet en omlokalisering till Rissne i Sundbybergs kommun, vilken var helt genomförd först år 1949, regementet behöll dock sin officersmäss på Valhallavägen fram till den 17 mars 1961. I Rissne förfogade regementet över Rissne gård, vilken endast användes som lunchmäss. Regementets kaserner på Valhallavägen övertogs av Försvarshögskolan.


3
Technical Support / The game is crashing in fullscreen
« on: January 18, 2015, 06:32:30 pm »
So, as the subject says, my game crashes everytime I have it in fullscreen. When I am in game and tab down, the game crash. I had always had this problem long ago, I could never play with the regiment I was in, becasue of this, before I started to start the game windowed. When I had it in windowed, it didn't crash when I tabbed down. But, I became a more bad player in NW when I played in windowed, and I noticed that today when I began to play in fullscreen again.

So, is there anyone who knows how to fix this problem ? I really want to play in fullscreen again  :-[

4

"De gör det som syns vara omöjligt"


Svea Livgardet har sin anor från den livakt som dalkarlarna tilldelade Gustav Vasa, i Januari1521. 23 april 1521 utsågs på nytt en livakt åt Gustav Erikson, om endast fyra man.
Från och med 1523 utökades kåren och kallades Kungliga Drabantkåren. De deltog i Gustav II Adolfs fältåg i Tyskland. Efter slaget vid Lutzen, då Kung Gustav II Adolf stupade, så följde de 60 överlevande av gardet kungens lik till Sverige, och därefter utökades gardet till 148 man. 1644 blev det till ett stort hovregemente efter att ha förenats med ett annat regemente, vilket Magnus Gabriel De La Gardie blev chef över.

Större delen av regementet upplöstes 1660 förutom den delen i Sverige som utvecklades till Gardes 1 Hovregemente, det utökades dock till 24 kompanier och deltog i Karl XII´s ( även känd som Caurolus Rex ) krig, där det gick förlorat efter Slaget vid Poltava, men det nyuppsattes senare.

Regementet ändrade namn några gånger under åren innan regementet fick namnet Svea Livgarde, 1793. 1808 så gjorde en bataljon av mannar som bestod av soldater från Svea Livgarde, Finska och Svenska Gardesregementet ett misslyckat landstigningsförsök vid Lemo, nära Åbo när Finska Kriget rådde. På grund av detta degraderades Svea Livgarde till ett " vanligt regemente", och döptes om till Fleetwoodska Regementet. 1809 återfick regementet namnet Svea Livgarde.

År 2000 så beslutades det att Svea Livgarde tillsammans med Livgardets Dragoner skulle bilda det nya förbandet Livgardet (LG).
RosterBefrielsekriget 1521
Rhen 1631
Lützen 1632
Warszawa 1656
Tåget över Bält 1658
Halmstad 1676
Lund 1676
Landskrona 1677
Narva 1700
Düna 1701
Kliszów 1702
Holowczyn 1708
Svensksund 1790Officerare

Överste
Major
Kapten
Löjtnant
Fänrik

Underofficerare
Fältväbel
Sergeant
Furir

Underbefäl
Korpral 
Vicekorpral

Värvade

Grenadjär
Menig
Rekryt
Hur går man med?

Ansökan
Varför vill du gå med?:
Har du någon tidigare erfarenhet?:
Har du vad som krävs för att gå med i Svea-livgardet?:
[close]

5
M&B: Warband - Napoleonic Wars / Svea Livgardet söker efter invites !
« on: December 19, 2014, 02:30:50 pm »
Så, vi ska ha en 1mot1 Linebattle idag 20:00 - 21:00, och eftersom regementet vi möter är lite större så kommer dem nog att vara 3 - 4 mannar fler. Så, är det någon som vill merca för oss ikväll, så är ni välkommna !

OBS : det är ett svenskspråkigt regemente, så enbart skandinavier får merca.

Mitt Steam namn : SVG Karolinen

Ha en bra dag  :)

Pages: 1