Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Johny_Nawalony

Pages: 1 2
1
Skins & OSP Resources / Better French Drum music
« on: May 21, 2020, 06:31:38 pm »


video preview


meatier drums
*Aux Champs replaced by Batterie d'Austerlitz*

Download [paste into Modules\Napoleonic Wars\Sounds] :
http://www.mediafire.com/file/7053e4z4encj1hr/Better_french_drum_songs.rar/file

2
Skins & OSP Resources / Mark's Skins re-upload Thread
« on: August 21, 2018, 11:49:48 pm »


3e Regiment [Replaces Bavarians, thus i believe incompatible with current version of the game]
Description
There are no screens of this skin preserved as it is pretty old. It's basically French line inf. in greatcoats
[close]

3e Régiment de Tirailleurs de la Garde Impériale - Old Version
Description
Once again, old skin. Looks pretty much the same as the new version, but fits the vanilla NW style more.
[close]

3e Régiment de Tirailleurs de la Garde Impériale - New Version
Screenshots

[close]

31e Regiment d'Infanterie Legere
Screenshots
[close]

27ste Bataljon Jagers
Screenshots
[close]
https://www.fsegames.eu/forum/index.php?topic=37400.0

88e Regiment d'Infanterie Legere
Still gettin' uploaded

88th Connaught Rangers
Still gettin' uploaded

60th "Royal American" Rifles
Still gettin' uploaded

CREDITS TO YABOIII MARKSS

3
Made it yesterday. It's based on a real one, feel free to use it anywhere you want.
18th North Carolina Regimental Flag, obverse
Spoiler

[close]
<3 dazzer

4
Skins & OSP Resources / Immersive Slavic Enhancement Pack
« on: October 22, 2017, 11:15:57 pm »

*Thread WIP*
LONG STORY SHORT IT WILL MAKE YOU WANT TO PLAY IN RUSSIAN FAC ALL THE TIME


5
Regiments / 75ty Pułk Piechoty
« on: March 19, 2017, 12:16:39 am »
"Gdy sie chce bronić nie innych ciemiężyć
hasłem Polaka zginąć, lub zwyciężyć"


"To defend ourselves, and not to opress others,
the slogan of Polish is to die or vanquish"Regimental Staff

Pułkownik Lee
Major Xardas
Podpułkownik SzkotFusiliers [out of date]

Spoiler

Kpt: Szymek
Por: Sobieksi
Adj: -
Ppor: -Sier: Goldy
Sier: Kryzys
Kpr: Kappoleon

 
Gfr:Piotr
Gfr:Smok
StFiz: Grax
StFiz: Andrzej_De_Bera
StFiz: Patek
Fiz:Agent Bolek
Fiz:Dzastinek
Rek:DxXxSPARTAxXxD
Rek:NyguSS
[close]


Regimental Artillery:

Spoiler
COs

Kpt: TiraN
Por:
Ppor:

NCOs

StOgn
Ogn
Kpr:

Rankers

StBomb
Bomb
Kan: Szymson.pl
Kan: Anty
Kan: Grax
Kan: Kyoukushin
KdKan:
[close]
Overall men enlisted: [?]Schedule:

Monday: Fusiliers Training 7PM
Tuesday: Fus/Art Event 8PM
Wednesday: Fusiliers Training 7PM
Thursday: Fusiliers Training 7PM [Voluntary]
Friday: Fusiliers Event 8PM
Saturday: ---------------------
Sunday: Fusilers Event 8PM


Contact


Teamspeak3: IT1.ts-3.cx:16660
Steam Group:
https://steamcommunity.com/groups/75typp/

Regimental Colour

7
Skins & OSP Resources / Johny's Greatcoats "When the hell freezes over"
« on: December 18, 2016, 02:58:55 pm »
This project aims to add historically accurate greatcoats to the French soldiers

Features
-Every french infantry unit equiped with greatcoats, new shakos and pants
-Replacing Legion de la Vistule and Bavarians with french regiments
-Replacing sand with snow
Work-in-Progress

Credits [wip]
Cruor_volt for improved bearskins and models
Frederik for allowing me to use his shako and pokalem model

8
Whigs & Tories / 10th [North Lincoln] Regiment of Foot Re-skin
« on: December 11, 2016, 01:55:48 am »
I've made a small re-skin because i didn't like the Royal Marines, so I replaced them with fine 10th Rgt of Foot.
These are still work in progress as i don't have drum nor colour done.
Screens

Ranker(Bearskin and backpack is subject to change)

9
Community / Johny's Artwork [Requests not Available]
« on: November 12, 2016, 10:53:34 pm »
As the title says, I'll post my shite artwork here.
https://i.gyazo.com/09bcfa8822a090390f2c9605dfc57c23.png

Signatures


Later i will post my old work

REQUEST TEMPLATE
REQUESTS CLOSED
Code
[b]Who is requesting:[/b]:
[b]Link to Steam Account:[/b]:
[b]Type:[/b]: [Header, signature]
[b]How should it look:[/b]: [Header, signature]


Other stuff done by me!

10
Modifications / Websites with uniforms of the era.
« on: August 06, 2016, 01:34:09 am »
I decided to create this thread, so everyone would share websites with details of colour, uniforms etc.

Ill start with the Duchy of Warsaw, the website is whole in Polish, but there are really good illustrations there,
There is a little example of what you can find - lieutenant of 4th Regiment of Foot
Spoiler
[close]
Grenadier of 5th Regiment, along with grenadiers jacket and voltigeurs one
Spoiler
[close]
Note
All the images on this site, are based on watercolors, illustrations made by both - Polish and Foreign artists of the era
[close]
Uniforms from battle of Waterloo


Post other sources for skinners below :)

11
Regiments / 17-ty Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego [*]
« on: July 23, 2016, 02:49:14 pm »
Ripperinho
TO BE TRANSLATED!17 Pułk Piechoty, Proud member of V Corps of "Grande Armée" invites to its ranks new soldiers. It doesn't matter if you're a veteran, or you just bought the game. We try to combine historical accuracy and realms of those times with a good level of gaming. 17th Regiment of Foot was founded on 10.03.2015. Despite it's a quite yound regiment, we experience an exemplary attendance. If You're a passionate of polish infantry, and You'd like to feel like a soldier from this period - Join us and fight for rebirth of Poland and Prince Poniatowski!


Press to activate music in the background
Formowanie Pułku

Latem 1809 roku, podczas wojny polsko-austriackiej, sformowano sześć nowych pułków piechoty. By nie zadrażniać stosunków z Rosją, nadano im nazwę „galicyjsko-francuskich”. 17 pułk piechoty sformowany został w 1809 w Zamościu kosztem Ordynacji Zamoyskich jako 6 pułk piechoty galicyjsko-francuskiej. Zawiązkiem były kompanie strzelców powstałe w czasie oblężenia Zamościa. 3 lipca pułk złożył w Zamościu przysięgę na wierność cesarzowi.
W grudniu 1809 wszedł w skład armii Księstwa Warszawskiego na krótko jako 18 pp, a po rozwiązaniu 16 pp otrzymał numer 17. Po wojnie polsko austriackiej stacjonował w Płocku, a od 1811 w Toruniu. Pod koniec 1809 roku pułk liczył 2561 żołnierzy. Według etatu z 1810 roku, pułk składał się ze 27 osobowego sztabu i trzech batalionów piechoty po 6 kompanii. Sztaby batalionów liczyć miały 4 osoby, a kompanie 136 żołnierzy. W sumie w pułku powinno służyć 2487 żołnierzy. Faktycznie stan osobowy oddziału był nieco mniejszy. W kwietniu 1810 przeszedł do Torunia, jako załoga twierdzy.
Zgodnie z zarządzeniem Napoleona z 17 maja 1811 roku, na terenie Księstwa Warszawskiego utworzono trzy dywizje. Pułk wszedł w skład 2 Dywizji.
W czasie przygotowań do inwazji na Rosje 1812 roku pułk włączony został w strukturę 17 Dywizji Jana Henryka Dąbrowskiego z V Korpusu Wielkiej Armii ks. Józefa Poniatowskiego.
Podczas reorganizacji armii Księstwa 17 pułku piechoty nie odtworzono.
Po abdykacji Napoleona, car Aleksander I wyraził zgodę na odesłanie oddziałów polskich do kraju. Miały one stanowić bazę do tworzenia Wojska Polskiego pod dowództwem wielkiego księcia Konstantego. 13 czerwca 1814 roku pułkowi wyznaczono miejsce koncentracji w Siedlcach. Pułk nie został jednak odtworzony, bowiem etat armii Królestwa Polskiego przewidywał tylko 12 pułków piechoty. Nowe pułki piechoty sformowano dopiero po wybuchu powstania listopadowego. Rozkaz dyktatora gen. Józefa Chłopickiego z 10 stycznia 1831 roku nakładał obowiązek ich organizowania na władze wojewódzkie. W województwie płockim tworzony był 1 Pułk Województwa Płockiego przemianowany później na 17 pułk piechoty liniowej.

Kampania Rosyjska

Pułk brał udział w walkach w okresie inwazji na Rosje 1812 roku i kampanii 1813 roku.

Po rozpoczęciu działań wojennych w czerwcu 1812 roku pułk skoncentrował się między Serockiem a Pułtuskiem. Z tego rejonu pułk w  szeregach 17 DP ruszył w kierunku Rajgród - Augustów. W końcu czerwca przeszedł Niemen i maszerując przez Nowogródek i Nieśwież, osiągnął 24 lipca Jakszyce nad Berezyną. Stąd jego 2 batalion skierowano na południe do Swisłoczy, a pozostałe siły pułku maszerowały dalej na wschód i pod koniec lipca osiągnęły Mohylew. Tu zarządzono odpoczynek. Pułk spełniał działania osłonowe. Jego zadaniem było też blokować Bobrujsk oraz zapewnić osłonę od Mozyrza. 14 września pod Pankratowiczami pułk zwycięstwo nad jedną z rosyjskich kolumn próbujących odblokować Bobrujsk. We wrześniu i październiku wzmocniony szwadronem 15 p.uł. 17 pp patrolował brzeg Dniepru między Bychowem i Rohaczewem. Załogi poszczególnych miejscowości podejmowały często wypady za rzekę. W związku z odwrotem Wielkiej Armii spod Moskwy, 17 listopada 1/17 pp został ściągnięty z Bychowa do Mohylewa, a następnie do Orszy. Tam ochraniał magazyny i przeprawy przez Dniepr. W Orszy batalion został przyłączony do V korpusu gen. Józefa Zajączka i wycofywał się razem z nim. Kilka dni później z Mohylewa zaczęły wycofywać się główne siły pułku. 25 listopada połączyły się one w Bobrze z wycofującymi się na zachód resztkami Wielkiej Armii. Pułk odparł pod Bobrem ataki wojsk rosyjskich. 27 listopada pułk przeprawił się przez Berezynę koło Studzianki i skierowany w rejon Zaniwek. Tu nastąpiło połączenie z 1 batalionem.

W bitwie pod Stachowem 17 pułk piechoty znalazł się w środku drugiej linii. Atak rosyjski rozpoczął się w godzinach rannych 28 listopada. Widząc przewagę liczebną Rosjan i załamywanie się pierwszej linii, marsz. Ney zaczął wprowadzać do walki oddziały drugiej linii, a wreszcie swój ostatni odwód V korpus. Jego główną siłę stanowiły bataliony 14 i 17 pułku piechoty. Kontratak poprowadził osobiście gen. Zajączek. Rosjanie zostali odrzuceni na pozycje wyjściowe. Kontratak sił rosyjskich, wsparty artylerią, spowodował duże straty piechoty polskiej. Ciężko ranny dowódca pułku płk Hornowski dostał się do niewoli. Polacy cofnęli się aż pod same Zaniwki. Sytuację uratowała udana szarża ułanów polskich i kirasjerów francuskich, która przywróciła pierwotne położenie.

2 grudnia Napoleon wydał rozkaz nakazujący V Korpusowi marsz do Warszawy. 7 grudnia osiągnięto Wilno. Dalej przed Olitę, Grodno, Augustów i Łomżę resztki korpusu dotarły do Warszawy. 17 pułkowi piechoty wyznaczono miejsce stacjonowania w Łowiczu. Zbierano rekruta i ściągano żołnierzy z dawnych zaciągów. Szybkie postępy Rosjan spowodowały że 17 pułk piechoty skierowany został do Modlina. Przybył tam 31 stycznia 1 batalion liczący 28 oficerów i 390 żołnierzy. Kolejny batalion pułku został wysłany do wzmocnienia obsady Zamościa. Do twierdzy nie dotarł, a dowóca ppłk Mazurkiewicz dostał się do niewoli rosyjskiej. Trzeci batalion pułku wycofywał się wraz z wojskami ks. Poniatowskiego na Częstochowę i Kraków. Kadra i zakład pułku wycofywały się na zachód z dywizją gen. Dąbrowskiego. 13 lutego w Tyniczu pod Kaliszem zostały zaskoczone przez wojska rosyjskie. Część rozproszyła się, część dostała się do niewoli.
Oficer Młodszy Fizylierów XięstwaKsiąże Józef Poniatowski - dowódca Piątego Korpusu


      Konstanty Adam Czartoryski - Pułkownik Pułku 17. (Na obrazie w mundurze generała)


Sierżant Xięstwa Warszawskiego, 1810

Książę Józef Poniatowski.

Poniatowski Józef Antoni, książę (1763-1813), bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Naczelny wódz wojska polskiego w Księstwie Warszawskim, od 1813 marszałek Francji. Karierę wojskową rozpoczął w 1780 w armii austriackiej, gdzie dosłużył się stopnia pułkownika. W 1789, po odejściu ze służby austriackiej wstąpił do wojska polskiego. Otrzymał stopień generała majora i stanowisko dowódcy gwardii pieszej koronnej. Wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792, dowodząc wojskami koronnymi na Ukrainie, gdzie stoczył zwycięską bitwę pod Zieleńcami (18 czerwca). Po przystąpieniu króla do Targowicy podał się do dymisji. 1794 brał udział w powstaniu kościuszkowskim, dowodził dywizją broniącą Warszawy. Po upadku powstania na emigracji. 1798 powrócił do kraju. Nie przyjął złożonej mu przez cara Aleksandra I propozycji służby w wojsku rosyjskim.W 1806, po utworzeniu Księstwa Warszawskiego został mianowany ministrem wojny. W 1809 roku dowodził 16-tysięcznym wojskiem Księstwa w czasie wojny austriacko-polskiej, odnosząc taktyczny sukces nad 32-tysięcznym korpusem austriackim w bitwie pod Raszynem. Przeniósł działania wojenne na teren Galicji. Prowadzona przez niego wojna zakończyła się pełnym sukcesem strony polskiej i przyłączeniem do Księstwa ziem zabranych przez Austrię w III rozbiorze oraz niewielkich terytoriów utraconych w I rozbiorze. Dowodząc V. korpusem wziął udział w kampanii moskiewskiej Napoleona I. Kontuzjowany w czasie walk o Moskwę powrócił do Warszawy, gdzie pracował nad odbudową polskich sił zbrojnych, na czele których wziął udział w walkach na terytorium Niemiec. Osłaniając odwrót wojsk francuskich po przegranej "bitwie narodów" pod Lipskiem (1813), wielokrotnie ranny utonął w Elsterze.


"Trzeba umrzeć mężnie.."
-Józef Książe Poniatowski.
Batalion fizylierów Xięstwa Warszawskiego


Sztab

Pułkownik Artur
Major Koxxus
Podpułkownik KedAr

Fizylier Xięstwa Warszawskiego
Kompania Liniowa

Oficerowie


Porucznik Desperado

Podoficerowie

Feldfebel Wierzba

Kapral Tenkay

Kapral Kadet Obywatel
Kapral Kadet ITsEptiC


Szeregowi

Gefrajter Rydziu
Gefrajter Polarny
Gefrajter Carnage
Gefrajter Abuk
Gefrajter Kacper

Starszy Fizylier Vinci_PL
Starszy Fizylier Szachista
Starszy Fizylier Azorek
Starszy Fizylier rycerzdawid

Fizylier Anty
Fizylier FaRcIaRz
Fizylier Rudolf
Fizylier gamestv999
Fizylier Sherwwod
Fizylier Ariva_PL
Fizylier Erlan
Fizylier Viking
Fizylier Biskup_Orzech
Fizylier Paulina W.
Fizylier Filip1213
Fizylier Ragnar
Fizylier HEFEL_PL
Fizylier Dagn
Fizylier pierzu24
Fizylier eVeN
Fizylier banzai892

Rekrut kefir67
Rekrut Menthor
Rekrut MLUBA123
Rekrut Fusik
Rekrut Ironputin
Rekrut Sawicki
Rekrut TheHenthar
Rekrut Tomateusz
Rekrut Voso
Rekrut MichuZ
Rekrut Crusader
Rekrut Zalmas
Rekrut heweek
Rekrut PatrykGhost
Szwadron Kawalerii

Oficerowie

Rotmistrz Filson

Porucznik Kawalerii SoVeR

Podoficerowie


Brygadier ZUCKERMAN
Brygadier Hubet

Szeregowi


Gefrajter Kawalerii Max
Gefrajter Kawalerii Asznal
Gefrajter Kawalerii Piorun2812
Gefrajter Kawalerii Felix250


Starszy Kawalerzysta Cichorski
Starszy Kawalerzysta Michał
Starszy Kawalerzysta Major

Kawalerzysta PanQwerty
Kawalerzysta bartek132005
Kawalerzysta MPG
 
Rekrut Kawalerii DxXxSPARTAxXxD
Rekrut Kawalerii kamio
Rekrut Kawalerii Xardas
Rekrut Kawalerii Adax

Kompania Grenadierów

Oficerowie


Kapitan RY4N

Podoficerowie


Kapral Raynor

Szeregowi


Gefrajter Grenadier Loki
Gefrajter Grenadier Eison

Starszy Grenadier Sieszti

Grenadier Dahlin
Grenadier Wajdzior
Grenadier Muffi
Grenadier Ares

Bateria Artylerii

Podoficerowie

Ogniomistrz Golem

Szeregowi


Kanonier Maciek

Kadet Kanonier Hirohito
Kadet Kanonier Hades
Kadet Kanonier Weteran

Saper Raxal


Grenadier XW
Pełna Nazwa:   Skrót
Pułkownik   Płk
Podpułkownik   Ppłk
Major   Mjr
Kapitan   Kpt
Porucznik   Por
Podporucznik   Ppor
Feldfebel   Fbl
Sierżant   Sierż
Kapral Furier   KprFr
Kapral   Kpr
Starszy Fizylier   StFiz
Fizylier   Fiz
Rekrut   Rek

Pułkownik Pułku 17. Artur


Major Pułku 17. KoxxusPodpułkownik Pułku 17. KedarSteam Group:


Our teamspeak(Press to connect)
OLD THREAD

17 Pułk Piechoty
"Gdy sie chce bronić nie innych ciemiężyć
hasłem Polaka zginąć, lub zwyciężyć"


"To defend ourselves, and not to opress others,
the slogan of Polish is to die or vanquish"Regimental Staff

Pułkownik Artur
Podpułkownik KedAr
Major Koxxus
Dowódca Kawalerii Rotmistrz Filson
Dowódca Kompanii Grenadierów Kapitan RY4NFusiliers Roster:


Spoiler
CO's
Kapitan (Kpt):
 Bolesław

Kwatermistrz (Kwt):
 DiabloPL

Adiutant (Adt):

Porucznik (Por):

Podporucznik (Ppor):
 Wierzba

NCO's

Feldwebel (Flb):

Sierżant (Sierz):
 Desperado

Kapral Furyer (KprFur):

Kapral (Kpr):
 Raxal
 Jack

Rankers

Gefrajter (Gefr):
 Rydziu
 Polarny
 Carnage

St.Fizylier (StFiz):
 Vinci_PL
 ITsEptiC
 Szachista
 Azorek
 Abuk

Fizylier (Fiz):
 HEFEL
 Anty
 FaRcIaRz
 Tenkay
 Mikus
 SzymonO32
 Rudolf
 gamestv999
 Sherwwod
 Ariva_PL
 Erlan
 Paulina
 Biskup_Orzech
 Ragnar

Rekrut (Rek):
 GraGixPL
 Bogun
 xVerciak
 banzai892
 MrPanda
 Viking
 heweek
 Krupnik
 KriS
 Szymek650
 MasterVivat
 Maciek
 Phoenix
 Gannicus
 Wellington
 PiteruS
 Cuks
 lopek12345
 TheWen
 Homero
 kefir67 50
 Rich
 LordRedRain
 Hades
 Zalmas
 SFGT
 BongoPl
 Menthor
 MLUBA123
 eVeN
 Dagn
[close]

Cavalry Roster:


Spoiler
CO's
Rotmistrz (Rtm):
 Filson

Kwatermistrz Kawalerii (KwtKaw):

Porucznik Kawalerii (PorKaw):
 Hubet

NCO's
Starszy Wachmistrz (StWach):

Wachmistrz (Wach):

Brygadier Furyer (BrygFur):

Brygadier (Bryg):
 Piorun2812

Rankers
Gefrajter Kawalerii (GefrKaw):

Starszy Kawalerzysta (StKaw):
 Cichorski
 Max
 Felix250
 Asznal
 Glamak
 Michał
 Johny

Kawalerzysta (Kaw):
 PanQwerty
 bartek132005
 Nyguss

Rekrut Kawalerii (RekKaw):
 MPG
 TheKitem12pl
 Sieszti
 TrolekPL120
 DxXxSPARTAxXxD
 Kondzio
 Król Rhoban3
 Żbikers
 UnNamed
[close]


Grenadiers Roster:


Spoiler
CO's
Kapitan Grenadierki (KptGren):
 RY4N

Porucznik Grenadierki (PorGren):

Podporucznik Grenadierki (PporGren):

NCO's
Sierżant Grenadier (SierzGren):

Kapral Furyer Grenadier (KprFurGren):
 Hadrian

Kapral Grenadier (KprGren):
 Raynor

Rankers

Starszy Grenadier (StGren):
 Loki

Grenadier (Gren):
 ZUCKERMAN
 Eison
 Mitsurugi
 Dahlin
 Ares

Kadet Grenadier (KdtGren):
 Dakas
 Francuz
 SzybkiBill
 Loxos
 Lev
 Muffi
 Wajdzior
[close]
Overall men enlisted: 98Events/Trainings:
Monday:18:00 Cavalry training / Event 20:30 Fusiliers
Tuesday: Event 20:00 Fusiliers
Wednesday:
Thursday:
Friday: Event 20:00 Fusiliers
Saturday:
Sunday: 20:00 Fusiliers training


Contact
Spoiler
Pułkownik Artur:

Podpułkownik KedAr:

Major Koxxus:


Kapitan Bolesław:


Kapitan RY4N:


Rotmistrz Filson:
[close]
Teamspeak3: eu1.speed-connect.me:10277
Steam Group:


Wanna enlist? PM Johny Nawalony on FSE
Regimental Colour
[close]
[/td][/tr][/table]

12
Off Topic / Something that may disappoint you is here.
« on: May 15, 2016, 06:55:30 pm »
Brits,Muricans and others often call the rogatywka "Czapka"
 
This is rogatywka!and this is czapka!13


     


|Peninsular War|The Peninsular War (1807–1814) was a military conflict between Napoleon's empire and the allied powers of Spain, Britain and Portugal for control of the Iberian Peninsula during the Napoleonic Wars. The war started when French and Spanish armies invaded and occupied Portugal in 1807, and escalated in 1808 when France turned on Spain, its ally until then. The war on the peninsula lasted until the Sixth Coalition defeated Napoleon in 1814, and is regarded as one of the first wars of national liberation, significant for the emergence of large-scale guerrilla warfare.
|What this replacer does|

-It renames all French units
-It change appearance of nearly every unit in France
-It changes British infantry pants to brown ones
14
Skins & OSP Resources / Herzogtum Nassau[OSP]
« on: April 20, 2016, 05:30:07 pm »

|Herzogtum Nassau|The Duchy of Nassau (German: Herzogtum Nassau), or simply Nassau, was an independent state between 1806 and 1866 It was a member of the Confederation of the Rhine.

|What this replacer does|

-It renames French Empire
-It change French Empire flag
-It renames all French units
-It change appearance of all french infantry units ,sapper, general and hussars
15
Modifications / Script
« on: March 23, 2016, 09:42:03 pm »
Is it possible (or maybe have done it actually) a script that will lock player in first person?

Pages: 1 2